«Μπούκωσε» με κενά εμπορευματοκιβώτια το Felixstowe…

Δεν θα δέχεται πλέον κενά εμπορευματοκιβώτια λόγω συμφόρησης το λιμάνι του Felixstowe που είναι το μεγαλύτερο container terminal του Ηνωμένου Βασιλείου. Το λιμάνι βρέθηκε σε αδυναμία να διαχειριστεί τον όγκο των κενών τα οποία και καταλαμβάνουν πολύτιμους χώρους εναπόθεσης και μάλιστα σε χρονική συγκυρία όπου η κίνηση αυξάνει καθώς επιχειρήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν αποδοτικά την περίοδο μέχρι το Brexit. O εβδομαδιαίος όγκος εισαγωγών για τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πάνω από 30% υψηλότερος από τα μέσα επίπεδα. Προς ώρας τα κενά παραδίδονται σε εσωτερικά πάρκα εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία σύμφωνα με την BIFA θα αυξήσουν το κόστος μεταφοράς για τα μέλη της και θα οδηγήσουν σε υψηλότερα τέλη. Να σημειωθεί τέλος ότι το πρόβλημα στο λιμάνι επιτάθηκε και εξ αιτίας της απορρύθμισης του συστήματος κάλυψης με φορτηγά οχήματα.