Με την άδεια της Ε.Ε…. μειώσεις λιμενικών τελών

Δυνατότητα στα λιμάνια να μειώσουν ή και να αναστείλουν χρεώσεις τους μέχρι της 31 Οκτωβρίου δίνει απόφαση των αρμόδιων οργάνων της ΕΕ για παρέκκλιση του κανονισμού 2017/352 που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την είσπραξη λιμενικών τελών. Αιτία της απόφασης η πανδημία του COVID-19 και στόχος η συμβολή στην υποστήριξη της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση ανοίγει «παράθυρο» για τα λιμάνια εκτιμάται ότι οι δυνατότητες της απόφασης δεν θα αξιοποιηθούν στο έπακρο καθώς τα λιμάνια υπέστησαν και υφίστανται ζημίες από την καθίζηση της κίνησης με κορυφαίες περιπτώσεις τα cruise και car terminals.