Μείωση ρύπων πέτυχε η Hapag-Lloyd

Η Hapag-Lloyd, η πέμπτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή γραμμή εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι μείωσε τις εκπομπές CO2 ανά TEU/χιλιόμετρο κατά 50% από το 2008. Στην «Έκθεση Βιωσιμότητας 2019», την ετήσια επισκόπηση των δραστηριοτήτων της, η Hapag-Lloyd ανέφερε ότι το 95% των πλοίων του χρησιμοποιούσαν καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο από τις αρχές του 2020, καθώς συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του ΙΜΟ. Επιπρόσθετα, επισημαίνει  ότι θα συνεχίσει να επεκτείνει τις προσπάθειές της για μείωση των εκπομπών παρά το γεγονός ότι επηρεάζεται από την πανδημία COVID-19, ενώ τονίζει ότι η βιωσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Για να βοηθήσει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της, η Hapag-Lloyd δήλωσε ότι θα γίνει η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο που θα ξεκινήσει τη μετατροπή ενός μεγάλου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας ένα πιο φιλικό προς το κλίμα σύστημα πρόωσης με χρήση LNG. Οι εργασίες μετατροπής στο “Sajir” αναμένεται να ξεκινήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Επιπλέον, η Hapag-Lloyd θα συνεχίσει να εργάζεται για λύσεις εναλλακτικών καυσίμων καθώς στις αρχές του έτους ξεκίνησε μια αρχική δοκιμή με τη χρήση βιοκαυσίμου με βάση το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι.