Μέσα από τα logistics η βελτίωση της «αξιοπιστίας»

    Τι μπορεί να κρύβει η «θεαματική» είσοδος μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στον τομέα των logistics και μάλιστα με τάσεις καθετοποίησης;  Την διάθεση τους να επιφέρουν μία αναγκαία εξισορρόπηση στο ισοζύγιο προσφοράς- ζήτησης λένε αναλυτές μεταξύ των οποίων και ο Drewry. Ανεξαρτήτως των διεθνών οικονομικών και εμπορικών διακυμάνσεων που «ταλανίζουν» τους αναλυτές στο να αποτυπώσουν επι μέρους πολιτικές των εν λόγω εταιριών το «κρυφό μυστικό» παραπέμπει στο μέγα κεφάλαιο που επονομάζεται «αξιοπιστία». Και η οποία για τους επαΐοντες  δεν αφορά μόνο τις ναυτιλιακές εταιρίες αλλά και τα λιμάνια.  Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμιστεί ότι λιμάνια και ναυτιλιακές εταιρίες ήδη έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια δολαρίων σε ψηφιακές τεχνολογίες και γενικά πλατφόρμες αλλά το συμπέρασμα στο οποίο κατέτειναν ήταν ότι το «κλειδί» στην υπόθεση «αξιοπιστία» το κρατούν τα logistics. Εξ ου και οι επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Να σημειωθεί ότι στο πεδίο της «αξιοπιστίας» μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί μεγάλες «μάχες» με τις εταιρίες να κατηγορούν τα λιμάνια και αντίστροφα για απώλειες εκατομμυρίων δολαρίων από την απώλεια χρόνου σε αναμονές και ανθρωποώρες.

Είναι προφανές ότι η αναδιαμόρφωση των ρυθμών συγκέντρωσης και διασποράς των εμπορευμάτων μέσω της αξιοποίησης του δικτύου των συνδυασμένων μεταφορών θα μπορούσε να λειτουργήσει εξισορροπητικά στην  προσφορά-ζήτηση για τα «κουτιά» αφήνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα χρονικό διάστημα για την περαιτέρω αξιοποίηση των μεγάλης μεταφορικής ικανότητας σε TEU’s πλοίων αλλά και τη διατήρηση των εσόδων σε θετικό πρόσημο.  Από την άλλη πλευρά η είσοδος των ναυτιλιακών εταιριών στο χώρο των  logistics σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαδικασίας «νοικοκυρέματος» του τομέα με διορθωτικές παρεμβάσεις στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας αλλά και του εκσυγχρονισμού των μέσων και των τεχνολογιών με την ψηφιοποίηση τους. Οι αλλαγές που αναμένονται στον τομέα των  logistics εικάζεται ότι θα είναι τουλάχιστον θεαματικές μέσα στο τρέχον έτος.

Πηγή: theseanation.gr