Λιμενικές υποδομές παροχής ενέργειας: Ο ESPO ζητά «ευθυγραμμισμένη» νομοθεσία

Οι λιμένες της Ευρώπης εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι η αναθεώρηση της τρέχουσας πρότασης AFIR συνοδεύεται από διατάξεις της νέας ναυτιλιακής πρότασης FuelEU, η οποία απαιτεί από τα πλοία να χρησιμοποιούν παράκτιες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο αγκυροβόλιο. Η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων μεταξύ των λιμένων που πρέπει να κάνουν και των υποχρεώσεων των ναυτιλιακών γραμμών να χρησιμοποιούν την υποδομή αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία της κοινής θέσης του ESPO σχετικά με τον θαλάσσιο πυλώνα της πρότασης κανονισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (AFIR) και την πρόταση κανονισμού fuelEU για τη ναυτιλία. Οι λιμένες της Ευρώπης ζητούν την πλήρη ευθυγράμμιση του άρθρου 9 της πρότασης AFIR με τα άρθρα 4 και 5, καθώς και με το παράρτημα III της ναυτιλιακής πρότασης FuelEU.

Για τους λιμένες της Ευρώπης, η ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά (SSE) είναι ένα σημαντικό μέσο για τη μείωση των εκπομπών της ναυσιπλοΐας στο αγκυροβόλιο, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί εκεί όπου έχει μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά την επίτευξη οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των αερίων του θερμοκηπίου κατά την αγκυροβόληση. Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων είναι ουσιαστικής σημασίας από την άποψη αυτή. Για την ESPO, θα ήταν πιο αποτελεσματικό να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής με βάση ένα ελάχιστο επίπεδο όγκου κυκλοφορίας ανά τερματικό σταθμό (αντί ανά λιμένα) για να δοθεί προτεραιότητα στους πολυσύχναστους τερματικούς σταθμούς και να αποφευχθεί η εγκατάσταση που θα υπο-χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, η εστίαση σε ορισμένους τομείς της ναυτιλίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εξαίρεση για τα άλλα τμήματα της ναυτιλίας από την απαίτηση μείωσης των εκπομπών κατά την ελλιμενιστεί.

Ο ESPO εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η πρόταση AFIR αφορά μόνο την εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά στον λιμένα, παραβλέποντας έτσι τα ζητήματα της συνδεσιμότητας του δικτύου, της χωρητικότητας του δικτύου και της μετατροπής του δικτύου. Αυτές θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν στις προτάσεις, καθώς είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εγκατεστημένης SSE. Η εγκατάσταση μετατροπέων δικτύου, η σύνδεση και η αναβάθμιση του δικτύου μπορεί να απαιτηθεί για να εξασφαλιστεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά σε ορισμένα σκάφη. Τέτοιες εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις συχνά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της λιμενικής αρχής/φορέα διαχείρισης λιμένων.

Επιπλέον, ο ESPO ζητεί έναν μηχανισμό διαβούλευσης για να βοηθήσει στην εφαρμογή των απαιτήσεων του AFIR και της FuelEU Maritime. Για να μπορέσουν οι λιμένες να βελτιστοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις επενδύσεις τους και να διασφαλίσουν ότι λειτουργούν καλά, οι μεμονωμένοι λιμένες πρέπει να είναι σε θέση να προγραμματίζουν εκ των προτέρων. Οι λιμένες πρέπει να γνωρίζουν εάν ένας ναυτιλιακός φορέας προτίθεται να χρησιμοποιήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην ξηρά ή μάλλον μία από τις άλλες εναλλακτικές τεχνολογίες που προβλέπονται στο παράρτημα III της πρότασης. Επιπλέον, οι λιμένες θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα έχουν τα πλοία που χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια όταν βρίσκονται σε ελλιμενισμό, προκειμένου να σχεδιάζουν επαρκή χωρητικότητα SSE κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης κλήσης.