Κερδοφόρο το πρώτο τρίμηνο για την COSCO Shipping Ports

Η COSCO Shipping Ports Limited (CSP) δημοσίευσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για το 2022, σημειώνοντας έσοδα 329,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα καταγράφουν αύξηση 24, 2% από έτος σε έτος. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 30,5% σε συνολικά 80,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το μερίδιο των κερδών από κοινοπραξίες αυξήθηκε 1,9% από έτος σε έτος σε 82,5 εκατομμύρια δολάρια. Ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας πανδημίας, για τους τρεις μήνες που ολοκληρώθηκαν στις 31 Μαρτίου 2022, η συνολική απόδοση της ευρύτερης περιοχής της Κίνας μειώθηκε κατά 3,6% σε 22.520.167 TEU’s, αντιπροσωπεύοντας το 74,3% του συνόλου του ομίλου. Παρά τη μείωση αυτή, η συνολική παγκόσμια απόδοση του CSP ανήλθε σε 30.291.588 TEU’s το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καταγράφοντας αύξηση 0,3% από έτος σε έτος.

Όσον αφορά τις overseas περιοχές, η συνολική απόδοση αυξήθηκε κατά 11,7% σε 7.771.421 TEU’s και αντιπροσώπευε το 25,7% του συνόλου του ομίλου.