Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις υποπαραχωρήσεις στα λιμάνια

Κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο: «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».  Το κείμενο του σχεδίου νόμου έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=80fa4881-32e1-402f-b033-a9ed018a2eaf