Θα… «τρέξουν οι αυτοματισμοί στα λιμάνια λόγω Covid-19

Ενδιαφέρουσα αναμένεται να είναι για την εφοδιαστική η «επόμενη ημέρα» από την αποδρομή του Covid-19. Και τούτο γιατί ήδη αναλυτές εικάζουν ότι η εικόνα από την επέλαση του κορωναϊού που δημιούργησε προβλήματα σε πλοία και λιμάνια  αρχικά στην Κίνα και τώρα στην Ευρώπη θα επιταχύνει την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων αλλά και την τοποθέτηση περισσότερων αυτοματισμών στα λιμάνια. Οι εκτιμήσεις αυτές εδράζουν στο γεγονός ότι η εφοδιαστική «κτυπήθηκε» περισσότερο στο αδύνατο της στοιχείο που είναι η ανθρώπινη εμπλοκή σε διαδικασίες που εξακολουθούν να έχουν την «γραφειοκρατική φιλοσοφία» με τον CEO & Partner της Sea Intelligence Consulting , L. Jensen να «συμφωνεί» με τις εκτιμήσεις αυτές . Επί του παρόντος, ολόκληρη η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού είναι ευάλωτη και οι εταιρείες εξετάζουν πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λύσεις τους για τον μετριασμό αυτών των τρωτών σημείων. Ο Jensen προβλέπει ότι μόλις η πανδημία υποχωρήσει, είναι πιθανό να δούμε μια απότομη αύξηση της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων για την ανταλλαγή πληροφοριών για να απαλλαγούμε από πολλές από τις διαδικασίες που βασίζονται σε χαρτί.