Θέτει η MAERSK την εφοδιαστική «στα χέρια» των… πελατών

Την εφοδιαστική «στα χέρια των πελατών της» θέτει η MAERSK, η οποία έχει λανσάρει την Maersk Flow. Πρόκειται για μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους πελάτες και τους σχετικούς συνεργάτες να πάρουν τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού τους από άκρο σε άκρο. Στόχος η διαφάνεια στις κρίσιμες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και η διασφάλιση ότι η ροή αγαθών και εγγράφων εκτελείται σύμφωνα με τα σχέδια των ενδιαφερομένων χωρίς περιττές εργασίες και απομάκρυνσης κινδύνων δαπανηρών λαθών .