Η συμφόρηση… ενισχύει τις προοπτικές λειτουργικών κερδών

H MAERSK αύξησε τις οικονομικές προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, καθώς οι υψηλότεροι ναύλοι παρέμειναν λόγω της συνεχιζόμενης συμφόρησης σε ολόκληρη την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Η συμφόρηση των λιμένων παγκοσμίως συνεχίζει να επιδεινώνεται από τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, τις απεργίες και την ικανότητα εσωτερικής εφοδιαστικής, οδηγώντας τα κέρδη των μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στα ύψη, καθώς οι ναύλοι παραμένουν σε επίπεδα ρεκόρ. H MAERSK δεν αποτελεί εξαίρεση και αναμένει έσοδα 21,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με υποκείμενο EBITDA 10,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υποκείμενο λειτουργικό κέρδος (EBIT) 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρία αναθεώρησε την θέση της για ολόκληρο το έτος για το 2022 με το υποκείμενο EBITDA να αναμένεται τώρα να είναι περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια (προηγουμένως περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια) και το υποκείμενο EBIT να αναμένεται περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια (προηγουμένως περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια).Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) για ολόκληρο το έτος 2022 αναμένεται τώρα να είναι πάνω από 24 δισεκατομμύρια δολάρια (προηγουμένως πάνω από 19 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ η σωρευτική καθοδήγηση για το capex για το 2022-23 παραμένει αμετάβλητη στα 9-10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα επίσημα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου θα ανακοινωθούν αύριο 3 Αυγούστου.