Η ευκαιρία του 2020

Η αξιοποίηση των στρατηγικής σημασίας λιμένων από την παρούσα κυβέρνηση αποτελεί στοίχημα. Όχι για την ίδια αλλά για τις τοπικές κοινωνίες πέριξ των προς αξιοποίηση λιμένων που αναμένουν την ανάπτυξη που μπορεί να σηματοδοτήσει η αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων τους. Βέβαια «αρνητική συγκυρία» στο εν λόγω θέμα αποτελούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων όσο και τη Ανατολικής Μεσογείου. Και τούτο γιατί το διπλωματικό παρασκήνιο θέλει τις ΗΠΑ να «καλοβλέπουν» δύο λιμάνια με γεωστρατηγικό και όχι μόνο ρόλο. Αλεξανδρούπολη και Βόλο. Με αυτό το δεδομένο μάλλον η χρονιά θα έχει ενδιαφέρον για τα λιμενικά δρώμενα.

TheDockRat