Εφοδιαστική : Ευελιξία μέσα από την ψηφιοποίηση…

Η ανάπτυξη «ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού» προϋποθέτει την ψηφιοποίηση τους απ άκρου σ΄ άκρο μηδέ εξαιρουμένων και των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Στο συμπέρασμα αυτό κατέτειναν εξειδικευμένα στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, των ψηφιακών εφαρμογών και της εφοδιαστικής που έλαβαν μέρος σε ένα από τα webinar που διοργάνωσε η Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης (MPA) που στόχο είχε τις δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν στην μετά- COVID-19 εποχή.  Σύμφωνα με τα στοιχεία η νέα αλυσίδα εφοδιασμού απαιτεί μια «ανθεκτική πλατφόρμα» που θα βασίζεται στην ψηφιοποίηση, καθώς και ένα εργατικό δυναμικό που είναι προετοιμασμένο για τεχνολογικές αλλαγές. Ως γνωστόν η επέλαση της ψηφιοποίησης στα λιμάνια πρόβαλε την αναγκαιότητα για ταχύρυθμη μετεκπαίδευση λιμενεργατών για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι πλέον απαραίτητες για τον χειρισμό των αυτοματισμών στα λιμάνια. Η πανδημία ενίσχυσε το «άνοιγμα» στο χώρο εργασίας για τις μεταρρυθμίσεις καλλιεργώντας μια αλλαγή νοοτροπίας μέσα από την «βίαιη πραγματικότητα» των διαταραχών στην εφοδιαστική που ταρακούνησε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Στις συζητήσεις το ενδιαφέρον εστίασε στους βηματισμούς για την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας με τον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων να ηγείται μακράν των άλλων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Ως γνωστόν εκτός του τομέα των εμπορευματοκιβωτίων οι  άλλοι τομείς της ναυτιλίας παραμένουν «διστακτικοί» στην άνευ όρων υιοθέτηση ψηφιακών εφαρμογών για μία σειρά λόγους που σχετίζονται με το γεγονός ότι η ψηφιακή τεχνολογία παρουσιάζει κινδύνους ως προς την ασφάλεια ελέγχου των συστημάτων  από την δράση των «χάκερς».