Ευρωπαϊκή ενίσχυση για την ηλεκτροδότηση λιμένων έλαβε η Βαλένθια

Το European Commission’s Connecting Europe Facility (CEF) Committee ενέκρινε ενισχύσεις για δύο έργα στο λιμάνι της Βαλένθια, τα οποία θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τη δυνατότητα σύνδεσης πλοίων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία , τα εγκεκριμένα έργα θα επιτρέψουν τη μελέτη του συντονισμού των δραστηριοτήτων των  ευρωπαϊκών λιμένων που παρέχουν ηλεκτρικές παροχές- συνδέσεις και της συγχρηματοδότησης ενός υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισπανικό λιμάνι. Και τα δύο έργα μελετήθηκαν και καταρτίστηκαν από τη Λιμενική Αρχή της Βαλένθια (PAV) και το Ίδρυμα ValenciaPort. Δεδομένου ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από πλοία ελλιμενισμένα είναι αρκετά υψηλή, η εγκατάσταση της OPS σε ένα λιμάνι απαιτεί τη βελτίωση ολόκληρου του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Επί του παρόντος, το λιμάνι της Βαλένθια λαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια μέσης τάσης (20kV) από τρεις διαφορετικούς ηλεκτρικούς υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης: St La Punta, St Grao και St Alameda.

Η χρήση των 20kV σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ασφάλειας εφοδιασμού στους λιμένες σημαίνει ότι η μέγιστη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται από το γενικό δίκτυο για μη στιγμιαία χρήση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 13 MW.