Ευρωπαϊκή Ένωση :Τετράχρονη παράταση του CBER

Νέα παράταση, αυτή τη φορά για τέσσερα χρόνια έλαβε ο κανονισμός  Consortia Block Exemption Regulation (CBER)  που ουσιαστικά «ελέγχει» τα καρτέλ, ο οποίος επρόκειτο να λήξει στις 25 Απριλίου 2020. Να σημειωθεί ότι  από το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ξεκινήσεις  δημόσια διαβούλευση και διεξήγαγε αξιολόγηση του κανονισμού, η οποία περιελάμβανε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Να σημειωθεί ότι από το 2018 και εντεύθεν έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων με τις συνενώσεις δυνάμεων μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών του τομέα οι οποίες και βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων για το αν θα σχηματοποιηθούν καρτέλ που θα ελέγχουν τις τιμές στις προσφερόμενες υπηρεσίες αλλοιώνοντας τον ανταγωνισμό. Το World Shipping Council  αλλά και το International Chamber of Shipping χαιρέτισαν την απόφαση για τη νέα παράταση.