Επιστροφή της εργασιακή ειρήνης στην PCT SA

Επιστρέφει στους κανονικούς τους ρυθμούς οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της PCT SA καθώς χθες το βράδυ και το δεύτερο σωματείο των εργαζόμενων μετά την γενικής τους συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της D-PORT, η οποία περιέχει σημαντικές αυξήσεις και παροχές, για την υπογραφή της ΣΣΕ. Τα οφέλη για τους εργαζόμενους θα είναι σημαντικά από οικονομικής αλλά και θεσμικής πλευράς , το πνεύμα συνδιαλλαγής και συν εργατικότητας τελικά επικράτησε Οι φορείς της αγοράς (Δ,Ν.Ε, ) που είχαν σημαντική συμβολή στην ύπαρξη  διάλογου με λιμάνι ανοικτό ,  με την γνωστοποίηση της εξέλιξης είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, και εκφράζουν την πεποίθηση ότι λιμάνι περνά σε μια περίοδο μακράς εργασιακής ειρήνης αλλά και μεγάλης ανάπτυξης που θα φέρει μεγάλα οφέλη την τοπική κοινωνία αλλά και στη Εθνική Οικονομία Ήδη η διοίκηση της PCT SA  λαμβάνει μέτρα που  επαναφέρουν τους ρυθμούς  υψηλής αποδόσεις και παραγωγικότητας στους προβλήτες.