Επενδύθηκαν τρισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακές τεχνολογίες

Επενδύθηκαν τρισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακές τεχνολογίες σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης της UNCTAD. Μόνο το 2017 επενδύθηκαν 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια γεγονός που εμφανίζει αύξηση κατ έτος της τάξης του 6% από το 2014 και εντεύθεν. Σε αυτό το ποσοστό πρέπει να προστεθεί ένα 8% που αφορά στην κατασκευή τμημάτων ψηφιακών συσκευών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ημιαγωγών. Σύμφωνα με την UNCTAD, η Κίνα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών υψηλής τεχνολογίας  με την Νότια Κορέα να εμφανίζει αύξηση της τάξης του 29%. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ είναι μεγαλύτερος εισαγωγέας στην αγορά είδε μία αύξηση κατά 9% το 2017. Τέλος για το τρέχον έτος  η αγορά IoT υπολογίζεται σε 745 δισεκατομμύρια δολάρια και αυξάνεται με ρυθμό 15% κάθε χρόνο.