Εξετάζει δοκιμαστικά η CMA CGM καύσιμα υδρογόνου

Με στόχο το μηδενισμό των αέριων ρύπων από τα πλοία η CMA CGM πρόκειται να τεστάρει με το Energy Observer επί πραγματικού τις δυνατότητες χρήσης υδρογόνου για την πρόωση πλοίων. Στο εν λόγω πλοίο έχει τοποθετηθεί μία πιλοτική πλατφόρμα χάρη στην οποία το σκάφος θα κινηθεί με υδρογόνο και ειδικοί τόσο από την πλευρά της CMA CGM και της Energy Observer R&D θα συγκεντρώσουν τα στοιχεία για να αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις ικανές να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ναυτιλίας. Το υδρογόνο έχει προκύψει ως ένα από τα εναλλακτικά καύσιμα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη ναυτιλία να ανταποκριθεί στην πρόκληση.