Ενισχύει το Navis N4 η COSCO

Την περεταίρω ενίσχυση των εφαρμογών του συστήματος Navis N4 για την υλοποίηση της στρατηγικής τυποποιημένης λειτουργίας και διαχείρισης terminals που είναι υπό τον έλεγχό της προωθεί η COSCO Shipping Ports. Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισής του αλλά και της μείωσης του κόστους διαχείρισης των terminals. Η COSCO Shipping Ports θα συνεχίσει να αναπτύσσει τα λιμάνια με «κομβικό ρόλο», μεταξύ των οποίων και ο Πειραιάς  προκειμένου να είναι “καλά προετοιμασμένη” να απαντήσει στην αυξανόμενη ζήτηση καθώς η παγκόσμια οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει από τις συνέπειες της πανδημίας.