Ενεργός ο σιδηροδρομικός άξονας “Amber”- Ενισχύονται οι λιμενικές συνδέσεις

Ενεργός κατέστη ο σιδηροδρομικός άξονας “Amber” στο πλαίσιο ειδικής τελετής πρόσφατα στο λιμάνι του Κόπερ. Η σημασία του εν λόγω άξονα είναι προφανής καθώς διασυνδέει βιομηχανικά κέντρα και τερματικούς σταθμούς διατροπικών μεταφορών σε Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν άξονα που συνδέει την Αδριατική μέσω του λιμένα στο Κόπερ με τα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, ο οποίος αποτελεί εναλλακτική λύση για τις μεταφορικές οδούς μεταξύ ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου. Ο διευθύνων σύμβουλος του έργου, Gerhard Troche, δήλωσε ότι ο σιδηροδρομικός διάδρομος Amber αποτελεί πλατφόρμα που επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφερόμενους να αντιμετωπίσουν με επιτυχία ζητήματα και προκλήσεις που τους απασχολούν σε σχέση με τις εμπορευματικές μεταφορές και, παράλληλα, τους παρέχει αξιόπιστες λύσεις διεθνών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Στόχος του Amber είναι να βελτιώσει τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές αλλά και να προσθέσει στη σύνθεση των σιδηροδρομικών αξόνων στην ευρύτερη Βαλκανική που διασυνδέουν λιμάνια της Μ. Θάλασσας και της Αδριατικής αλλά και μελλοντικά και του Αιγαίου με την εμπλοκή του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης.