ΕΛΣΤΑΤ : Στοιχεία για ατυχήματα Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω και της έρευνας για τα άτομα που έπαθαν ατύχημα σε πλοία και σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιμενικών αρχών του έτους 2019.  Αναλυτικότερα, για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω:

• Συνολικά καταγράφηκαν 18 ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, συνολικής χωρητικότητας 156.946 ΚΟΧ. Τα πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα αναλογούν στο 0,96% του συνόλου της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου και στο 0,37% της ολικής χωρητικότητάς του .

  • Από τα 18 πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα, τα περισσότερα ήταν επιβατηγά (66,7%) και φορτηγά (16,7%) .
  • Σε 9 πλοία προκλήθηκαν ναυτικά ατυχήματα λόγω βλάβης μηχανής, σε 4 λόγω προσάραξης, σε 1 λόγω πρόσκρουσης και σε 4 λόγω άλλων γεγονότων.

Αναφορικά με τα πρόσωπα που έπαθαν ατύχημα:

  • Ο αριθμός των ατόμων που έπαθαν ατύχημα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιμενικών αρχών ανήλθε σε 268. Το σύνολο των ατόμων που έπαθαν ατύχημα αυξήθηκε το έτος 2019 σε σχέση με το έτος 2018 κατά 5,5%. Αύξηση (3,3%) είχε παρατηρηθεί και το έτος 2018 σε σχέση με το έτος 2017. Από τα 268 άτομα που έπαθαν ατύχημα, τα 167 (62,3%) ενεπλάκησαν σε θανατηφόρο ατύχημα και κατέληξαν