ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη η κίνηση επιβατών στα λιμάνια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες του γ΄ τριμήνου 2022. Ειδικότερα:  Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 19,2%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2021 προς το γ΄ τρίμηνο 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 34,3%.  Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2021 παρουσίασε μείωση κατά 3,1%, ενώ και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2021 προς το γ΄ τρίμηνο 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 0,2%.  Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 3,3%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2021 προς το γ΄ τρίμηνο 2020 σημειώθηκε αύξηση κατά 78,8%.