ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 21% ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το 2018

Ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το έτος 2018 ανήλθε στα 541 με ολική χωρητικότητα 5.676.775 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας), σημειώνοντας αύξηση 21,0% στον αριθμό των πλοίων και 23,4% στην ολική χωρητικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2017.

Κατά την αντίστοιχη περίοδο 2017-2016, σημειώθηκε αύξηση κατά 0,4% στον αριθμό των πλοίων ενώ μείωση παρατηρήθηκε κατά 10,4% στην ολική χωρητικότητα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν κατά το έτος 2018 πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών. Συγκεκριμένα, το 69,5% των επισκευασθέντων πλοίων (376 πλοία) ολικής χωρητικότητας 4.097.457 ΚΟΧ επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 30,5% των επισκευασθέντων πλοίων (165 πλοία) ολικής χωρητικότητας 1.579.318 ΚΟΧ εντός δεξαμενών.

Αύξηση παρατηρήθηκε στον αριθμό των πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών κατά 12,2% ,καθώς και στην ολική χωρητικότητα 4,9%, κατά το έτος 2018 σε σχέση με το 2017. Οι επισκευές εντός δεξαμενών σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση, συγκεκριμένα 47,3% στον αριθμό των πλοίων και 127,7% στην ολική χωρητικότητα.