Εκβαθύνεται ο Έλβας

Ξεκίνησαν οι εργασίες  βυθοκόρισης σε προκαθορισμένο σημείο του ποταμού Έλβα στο λιμάνι του Αμβούργου από την  ειδική βυθοκόρο που είχε χρησιμοποιηθεί στις εργασίες διαπλάτυνσης της διώρυγας του Παναμά . Ολόκληρη η προσαρμογή του διαδρόμου μεταξύ της Βόρειας Θάλασσας και του λιμένα του Αμβούργου θα ολοκληρωθεί το 2021, όπως είχε προγραμματιστεί. Η βελτίωση των βυθισμάτων στοχεύει στην εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που απαιτούν μεγάλα βυθίσματα. Οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο φέτος όταν έγιναν οι πρώτες διαπλατύνσεις.