Εγένετο «Distro»

Μια διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα έχει ενεργοποιήσει το λιμάνι του Ρότερνταμ στην οποία είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ευρύτερη λιμενικής ζώνη που αναπτύσσουν δραστηριότητες της εφοδιαστικής. Η εν λόγω πλατφόρμα με την επωνυμία «Distro» εκτός της εξυπηρέτησης των εμπορευματικών ροών είναι και μια νέα πλατφόρμα ενέργειας που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες στην περιοχή του λιμανιού να μειώσουν τις εκπομπές και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας καλύτερη χρήση της τοπικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνοντας την πίεση στο εθνικό δίκτυο. Η εν λόγω πλατφόρμα υφίσταται εδώ και αρκετούς μήνες εξαντλητικά τεστ καθώς είναι η πρώτη φορά που το blockchain, η τεχνητή νοημοσύνη και οι συναλλαγές εμπορευμάτων υψηλής συχνότητας συνδυάζονται σε μία ενιαία πλατφόρμα. Οι δοκιμές απέδειξαν ότι η πλατφόρμα λειτουργεί και τους επόμενους μήνες θα χρησιμοποιηθεί για να την προετοιμάσει για εμπορική χρήση. Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει τα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής των μεμονωμένων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορεύεται κιλοβάτ-ώρες στην πλατφόρμα με βάση αυτές τις προβλέψεις. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται με βάση τις μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις και το λιμάνι που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικούς τους αποτυπώματος  μέσα από την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτει το λιμάνι.