Δ.Ν.Ε. προς Κουρουμπλή: Πάρτε μέτρα να μείνει το λιμάνι ανοικτό

Τη λήψη μέτρων για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του εμπορικού λιμανιού του Πειραιά ζήτησε η Διεθνής Ναυτική Ένωση από την ηγεσία του ΥΝΝΠ με έγγραφό της ενόψει της κινητοποίησης της ΕΝΕΔΕΠ για την οποία ο ΟΛΠ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Η γνωστοποίηση της κινητοποίησης έχει προκαλέσει προβληματισμό στις τάξεις των συναλλασσόμενων με το λιμάνι καθώς μία αρρυθμία στις ροές θα προκαλούσε ανεπανόρθωτες βλάβες στην τοπική και εθνική οικονομία.

Στο έγγραφο της Δ.Ν.Ε. αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Όπως είναι γνωστό μετά από σχετικές ανακοινώσεις της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ.ΑΕ και της ΕΝΕΔΕΠ, οι εργαζόμενοι στο εμπορικό τμήμα του λιμένος κατήλθαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα εγκλωβισμού των εμπορικών πλοίων ως και των φορτίων στο λιμάνι, αλλά και την αναγκαστική τροποποίηση των δρομολογίων αυτών προς άλλα ανταγωνιστικά λιμάνια της Μεσογείου, εγκαταλείποντας τον Πειραιά, με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στις Εταιρείες – Μέλη μας.

Για τις Εταιρείες μας που δραστηριοποιούνται στα μεγάλα εμπορικά λιμάνια της Χώρας, αποτελεί βασικό μέλημα η διαρκής προώθηση και προβολή μέσω των Ναυτιλιακών Γραμμών που εκπροσωπούν στο εξωτερικό των ευκολιών και δυνατοτήτων των ελληνικών λιμανιών, ώστε αυτά να συμπεριλαμβάνονται στις μελλοντικές τους επενδύσεις, όμως οι επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, που ξυπνούν μνήμες του παρελθόντος με τις απεργίες διαρκείας, αποτελούν ισχυρό αντικίνητρο για τους ως άνω σχεδιασμούς, καθ’ όσον αφ’ ενός μεν τείνει να δημιουργηθεί εκ νέου ένα κλίμα ανασφάλειας, αφ’ ετέρου δε κινδυνεύει να απωλεσθεί το στρατηγικό πλεονέκτημα του Πειραιά έναντι των άλλων  ανταγωνιστικών λιμένων.

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Ενώσεώς μας σέβεται το δικαίωμα της άσκησης των οποιωνδήποτε διεκδικήσεων εκ μέρους των εργαζομένων, υπογραμμίζεται όμως ότι θα πρέπει να προστατευθούν τα δικαιώματα των άλλων συναφών Κλάδων εργαζομένων στους ίδιους χώρους δραστηριοποίησης, όπως Ναυτ. Πράκτορες, εισαγωγείς, εξαγωγείς, εφοδιαστές πλοίων, μεταφορείς κλπ.

Ήδη όμως οι ως άνω Ενώσεις των εργαζομένων εξήγγειλαν και νέες κινητοποιήσεις στο λιμάνι, και ως εκ τούτου αναμένεται να επιδεινωθεί η κατάσταση με βαρύτερες οικονομικές συνέπειες για τις Εταιρείες – Μέλη μας, ως και για παράπλευρες ναυτιλιακές επαγγελματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να ανακόπτεται η ανοδική αναπτυξιακή πορεία του πρώτου λιμανιού της Χώρας και να παρεμποδίζεται η μεγαλύτερη ξένη επένδυση των τελευταίων χρόνων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις επιβαλλόμενες και  άμεσες ενέργειές σας και παρεμβάσεις σας, προς την κατεύθυνση της λήψης των αναγκαίων εκείνων μέτρων, για την προστασία όλων των συναφών Κλάδων που συναλλάσσονται στο λιμάνι, με ιδιαίτερη επισημαίνουμε επιμέλεια στην τήρηση της νομιμότητας και την διατήρηση του λιμανιού ανοικτού για την απρόσκοπτη διακίνηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου ως και του φορτίου διαμετακόμισης».