Δύο νέα πλαίσια ειδικών διαστάσεων (over-height) προστεθήκαν στον εξοπλισμό του ΣΕΜΠΟ της ΟΛΘ Α.Ε.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού της ΟΛΘ Α.Ε., που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 2 νέα τηλεσκοπικά πλαίσια ειδικών διαστάσεων (over-height) έχουν τεθεί σε λειτουργία, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών της εταιρείας, για την ορθή και ασφαλή χρήση τους.

Τα πλαίσια OSR45, της εταιρείας Bromma, είναι αυτόματα, τηλεσκοπικά πλαίσια ειδικών διαστάσεων (διαστάσεων 20″- 45″) τα οποία είναι συμβατά με τις αρπάγες και τους βραχίονες ανύψωσης (spreaders) του υφιστάμενου εξοπλισμού (γερανογεφυρών, Οχημάτων Στοιβασίας & Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων-ΟΣΜΕ και ανυψωτικών μηχανημάτων τύπου Reach Stacker) του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Ο εξοπλισμός αυτός διασφαλίζει τον ασφαλέστερο και ταχύτερο χειρισμό εμπορευμάτων εκτός τυποποιημένων διαστάσεων (OΟG), είτε αυτά είναι αποθηκευμένα σε πλατφόρμες είτε σε εμπορευματοκιβώτια ανοικτής οροφής (open top), καθώς τα «επεκτεινόμενα σκέλη» αυξάνουν τη δυνατότητα χειρισμού των αρπαγών/βραχιόνων ανύψωσης (spreaders) κατά 2,5 μέτρα.