Διπλασίασε τη σιδηροδρομική κάλυψη η MAERSK

Δυο ακόμη εβδομαδιαίες σιδηροδρομικές καλύψεις πρόσθεσε η MAERSK στις συνδυαστικές λούπες Ασίας- Ευρώπης του AE19. Η εταιρία είδε τους όγκους διακίνησης με σιδηροδρομικούς συρμούς να αυξάνουν  κατά περίπου 75% τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο καθώς οι σιδηροδρομικές συνδέσεις προτιμήθηκαν από τους πελάτες που προσελκύονται από τις ανταγωνιστικές τιμές, καθώς και ταχύτερη διαμετακόμιση, τόσο της Βορειοανατολικής Ασίας όσο και της Βόρειας Ευρώπης. Να σημειωθεί ότι το AE19 σέρβις καλύπτεται από την ψηφιακή πλατφόρμα TradeLens, που αναπτύχθηκε από τη MAERSK και την IBM, η οποία παρέχει δεδομένα αποστολής απευθείας από την πηγή κάθε μέρους που εμπλέκεται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ενώ πλέον καλύπτει και την σιδηροδρομική μεταφορά.