Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ στον ΟΛΘ ανέλαβε η κα Θεοδώρα Ρήγα

Η “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (ΟΛΘ Α.Ε.) ανακοίνωσε ότι η κα Θεοδώρα Ρήγα ορίστηκε ως Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης