Γ. Πλακιωτάκης: Λιμάνια και logistics είναι αδιανόητο να μην είναι συνδεδεμένα

Υπό συνολική αναθεώρηση έθεσε, με τις αναφορές του νωρίτερα σήμερα στην τελετή παράδοσης παραλαβής του ΥΝΝΠ, ο νέος υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης. Ουσιαστικά όπως προκύπτει από τα λεχθέντα υπό αναθεώρηση είναι η φιλοσοφία της υφιστάμενης λιμενικής πολιτικής με αιχμή την σύνδεση των λιμενικών δραστηριοτήτων με τα logistics

Μάλιστα με αφορμή τις αναφορές στη λιμενική πολιτική ο νέος υπουργός τόνισε ότι θα επιδιωχθεί η μείωση των συναρμοδιοτήτων και αλληλοεπικαλύψεων που στοίχισαν στα λιμάνια και σε υποδομές αλλά και ανταγωνιστικότητα. Η αναφορά Πλακιωτάκη στην αναθεώρηση της φιλοσοφίας της λιμενικής πολιτικής εκτιμάται ότι θα στρέψει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον εκ νέου στα ελληνικά λιμάνια καθώς η περίπτωση της κωλυσιεργίας του master plan της ΟΛΠ- COSCO και η εμπλοκή φορέων και άλλων υπουργείων είχε εκπέμψει αρνητικά μηνύματα στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

Νωρίτερα ο μέχρι πρότινος ΥΝΝΠ Φ. Κουβέλης είχε κάνει αναφορά στο θέμα των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων στα δέκα μεγάλα περιφερειακά λιμάνια της χώρας,  με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων ,την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας  και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα των υποπαραχωρήσεων θα εξεταστεί από την νέα ηγεσία του ΥΝΝΠ από άλλη οπτική γωνία καθώς θα επιχειρηθεί η μεγιστοποίηση των ωφελειών που θα προκύψουν από τα λιμάνια με βάση και τις τάσεις που διαμορφώνει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.