Γ. Ξηραδάκης : H Ευρώπη μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει το μεταφορικό μέσο που παραδοσιακά κυριαρχεί προς όφελος των λαών της, αποφεύγοντας σκοπέλους που επιβαρύνουν την ίδια την Ναυτιλιακή της δύναμη

Σε ένα από τα πιο καταξιωμένα ετήσια ναυτιλιακά συνέδρια το Mare Forum Greece 2019 o κ. Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants και Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς Ευρωεκλογές στην εισαγωγική του τοποθέτηση για το θέμα του συνεδρίου «Αλλαγή» στη ναυτιλία ανέφερε ότι λόγω της εκτεταμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας της, η Ελληνική ναυτιλία κατάφερε να πλεύσει μέσα από τα επίπεδα μεταβλητότητας με σημαντική επιτυχία μέσω επιτυχημένων χειρισμών και εποικοδομητικών και έντιμων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες που εμφανίστηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρίες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια και να επιτύχουν νέες επενδύσεις προσπαθώντας παράλληλα να ανταποκριθούν σε μία σειρά νέων προκλήσεων που προέρχονται από δύο κύριες πηγές, το ρυθμιστικό περιβάλλον και την ψηφιοποίηση. Κανονιστικοί (όπως η Βασιλεία IV) και λειτουργικοί (όπως οι εκπομπές αερίων και η επεξεργασία έρματος) κανονισμοί δημιουργούν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους εμπλεκόμενους φορείς. Το σύγχρονο ρυθμιστικό περιβάλλον οδηγεί σε αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και λειτουργίας των πλοίων. Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου και κανόνων για την προστασία των πολιτών της ΕΕ και του περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα όμως τα μέτρα αυτά αποτελούν απειλή για την Ευρωπαϊκή ναυτιλιακή κοινότητα που αντιπροσωπεύει το 50% του παγκόσμιου στόλου και κατ΄επέκταση επιβαρύνουν των Ευρωπαίο πολίτη. Η Ελληνική τεχνογνωσία είναι εδώ για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές μέσα από καινοτόμες λύσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των παραπάνω προκλήσεων αποτελεί η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που προσφέρει και διασφαλίζει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν οργανισμό και κατ’ επέκταση σε μια αγορά ή βιομηχανία. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που χάριν στη τεχνογνωσία του και τις δεξιότητές έχει διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ελληνικής ναυτιλίας. Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η συνέχιση της εκπαίδευσης και η εξέλιξή της στα πλαίσια των νέων τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων.

Το μεγαλύτερο και πιο δυναμικό ναυτιλιακό κέντρο στον κόσμο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις και σίγουρα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση. Η ελληνική ναυτιλιακή αγορά είναι πραγματικά ανοιχτή σε όλους εκείνους που καταλαβαίνουν από επιχειρήσεις, δείχνουν σεβασμό στην ηγεσία της και ταυτόχρονα επιθυμούν να καθιερώσουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σχέσεις. Η μακροπρόθεσμη δέσμευση στην ίδια την αγορά είναι το κλειδί για τη δημιουργία κερδών.

Τελειώνοντας ο κ. Ξηραδάκης τόνισε ότι η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει το μεταφορικό μέσο που παραδοσιακά κυριαρχεί προς όφελος των λαών της, αποφεύγοντας σκοπέλους που επιβαρύνουν την ίδια την Ναυτιλιακή της δύναμη.  Είναι καθήκον μας να δουλέψουμε όλοι μαζί για να διατηρηθεί η πρωτοκαθεδρία της Ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα και γι’ αυτό είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ενεργά.