Γιγαντισμός στην κρουαζιέρα- Συμπαρασύρονται και τα λιμάνια

Γιγαντισμός στην κρουαζιέρα. Τα υπό κατασκευή ευρισκόμενα στις ναυπηγικές κλίνες κρουαζιερόπλοια στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πλοία με μεγάλες μεταφορικές ικανότητες σε επιβάτες άρα και μεγέθους ενώ σε αυτά πρέπει να προστεθούν και οι υπό επιμήκυνση παλαιότερες μονάδες στις οποίες προστίθενται χώροι ενδιαίτησης και ψυχαγωγίας. Μετά τις παραγγελίες για νεότευκτα εταιρίες που διαχειρίζονται στόλους κρουαζιερόπλοιων στρέφονται στη λύση της ανακαίνισης μονάδων τους με ορατή την τάση υιοθέτησης στοιχείων που απευθύνεται στις νεότερες ηλικίες. BBQ, νεροτσουλίθρες, μπάρ αλλά και ψηφιακά γκάτζετ έχουν επιστρατευτεί μαζί με βελτιωτικές παρεμβάσεις με χαρούμενους τόνους στους χώρους ενδιαίτησης. Η παγκόσμια κρουαζιέρα, σύμφωνα με αναλυτές στρέφεται στις νεότερες ηλικιακά ομάδες με στόχο να καταστήσουν την κρουαζιέρα ως ένα τρόπο ανέμελων διακοπών με ηλικιακή διάρκεια που θα εξασφαλίζει ενδεχόμενα καλύτερες πληρότητες. Πλην των κρουαζιερόπλοιων περιπέτειας ο στόλος των κρουαζιερόπλοιων εμφανίζει τάσεις γιγαντισμού. Ως γνωστόν η παγκόσμια κρουαζιέρα θα αποτελείται από ένα στόλο από πεντακόσια πενήντα πλοία το 2027 όπου και θα έχουν παραδοθεί οι μέχρι σήμερα γνωστές παραγγελίες για νεότευκτα κρουαζιερόπλοια. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του δυναμικού φιλοξενίας επιβατών η οποία και θέτει, σύμφωνα με τους αναλυτές ψηλά τον πήχη των προσδοκιών για πληρότητες αλλά και αύξηση της μερίδας του τομέα θαλάσσιου τουρισμού έναντι άλλων μορφών τουρισμού.

Ο γιγαντισμός των κρουαζιερόπλοιων επιφέρει σταδιακά αλλαγές και στην λιμενική βιομηχανία. Λιμάνια που υποδέχονται κρουαζιερόπλοια έχουν ξεκινήσει εργασίες επεκτάσεως εγκαταστάσεων ή ανάπτυξης νέων σταθμών εξυπηρέτησης επιβατών όπως η περίπτωση της Κωνσταντινούπολης αλλά εσχάτως και του Πειραιά όπου μετά την έγκριση του master plan θα εκκινήσουν εργασίες ανάπτυξης εγκαταστάσεων για την υποδοχή των μεγαλύτερων σε κλάση και μεταφορική ικανότητα κρουαζιερόπλοιων. Οι νέες λιμενικές εγκαταστάσεις πλέον έχουν μέτρο εξυπηρέτησης κατ ελάχιστον ταυτόχρονα τριών κρουαζιερόπλοιων με μέση μεταφορική ικανότητα 3.000 επιβατών έκαστο.