Βραβεύει το ΒΕΠ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο πλαίσιο της δράσης του για την στήριξη των επιχειρήσεων- μελών του, αποφάσισε να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του Δ.Σ. Β.Ε.Π. σε περιοχές της επιμελητηριακής του Περιφέρειας με σκοπό, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ενημέρωση και υποστήριξη των ΜΜΕ – μελών του για συμμετοχή σε νέες δράσεις, σύγχρονες και καινοτόμες. Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για το σύγχρονο ρόλο του Επιμελητηριακού θεσμού καθώς και τη συμβολή του στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας . Στα πλαίσια αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Β.Ε.Π. θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση την 11/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος, (Λεωφ. Δημοκρατίας 28). Θέμα συζήτησης θα αποτελέσει και η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Περάματος. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν βραβεύσεις επιχειρηματιών, παλαιών μελών Β.Ε.Π., για την πολυετή επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας της περιοχής.