Βράβευση του προέδρου της ΡΑΛ από την Διεθνή Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων

Βραβεύτηκε ως καλύτερος κριτής των υποβληθέντων εργασιών στο κορυφαίο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (IAME), το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα μεταξύ 25-28 Ιουνίου ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Δρ. Ι. Αγγελόπουλος

Ο Δρ. Ι. Αγγελόπουλος είναι από το 2017 μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου της Διεθνούς Ενώσεως.

Η διάκριση του το 2019 έρχεται σε συνέχεια της βράβευση του στην Κουάλα Λουμπούρ το 2015 για την καλύτερη εργασία νέου επιστήμονα, στο Αμβούργο το 2016 για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στον τομέα των ναυτιλιακών και λιμενικών σπουδών και στην Μομπάσα το 2018 για την καλύτερη επιστημονική εργασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο ίδιο συνέδριο παρουσιάστηκε επιστημονική εργασία συνέδριο, με τίτλο «Uncharted Waters – Independent Regulation for Port Concessions» από επιστημονική ομάδα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, η οποία απέσπασε θετικές κριτικές.

Μέλη της ομάδας απετέλεσαν ο Δρ. Ι. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Αρχής (κύριος συντάκτης), ο Καθ. Κ. Χλωμούδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Κοσμήτωρ της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημείου Πειραιά και μέλος του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ., και τα στελέχη της Αρχής Δρ. Β. Βρυσαγώτης, Π. Λεονάρδου και Κ. Φλέγκας.

Η εργασία αφορά την ανασκόπηση θεσμικών, νομικών και διοικητικών ζητημάτων σε σχέση με τη λιμενική οικονομική ρύθμιση παγκοσμίως και την σχηματοποίηση προτάσεων για την θεσμική θωράκιση της λιμενικής διακυβέρνησης, των συμβάσεων παραχώρησης και της διαφύλαξης του υγιούς ανταγωνισμού.