ΒΕΠ: Παρουσίαση του προγράμματος “Newbrain”για την εφοδιαστική

Η πρόοδος του προγράμματος “Newbrain”, που στοχεύει στη διερεύνηση των δικτύων μεταφορικών ροών και εφοδιαστικής αλυσίδας από την Αδριατική προς το Ιόνιο και στο οποίο συμμετέχει το ΒΕΠ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 13:15’ στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
Στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί ο Πειραιάς στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, αφού η ομάδα εργασίας του Προγράμματος “Newbrain” θα συνεδριάσει στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά προκειμένου να κάνει ενδελεχή ανασκόπηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους και να διαμορφώσει τους αντικειμενικούς σκοπούς για το 2020.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το απόγευμα της 3ης Δεκεμβρίου με την ανασκόπηση των δράσεων που προκύπτουν από τη διακρατική συνεργασία των εννέα εταίρων του σχεδίου logistics και μεταφορών, βάσει του οποίο γίνονται επενδύσεις υποστήριξης και ενίσχυσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις ροές από το Ιόνιο προς την Αδριατική και αντιστρόφως. Παράλληλα θα εξεταστούν οι παράμετροι των green logistics και της προστασίας του περιβάλλοντος ή της χρήσης τεχνολογιών που επιτρέπουν μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Στις 4 Δεκεμβρίου, οι διαδικασίες της συγκέντρωσης εργασίας θα αρχίσουν στις 9:00’ π.μ. με την εισηγητική ομιλία που θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Ανδριανός Μιχάλαρος. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Κεντρικής Αρχής Λιμένων Αδριατικής (ADSPMAC) κ. Elena Montironi θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα “Newbrain”.
Στην πρώτη ενότητα θα γίνουν τέσσερις τοποθετήσεις σχετικώς με τη λειτουργία του δικτύου διατροπικής και μεταφορικής υποστήριξης των Εφοδιαστικών Αλυσίδων από τα στελέχη Τεχνικής Αρχγής της ADSPMAC κ.κ. Μiguel Carrero και Αndrea Ballarin. Στη δεύτερη ενότητα, ο Επικεφαλής Ερευνητής του Ιταλικού Ινστιτούτου Μεταφορών και Logistics κ. Αntonio Dallara θα παρουσιάσει πώς μπορεί να γίνει προετοιμασία και επιλογή επενδυτικών προγραμμάτων που συνδέονται με τα σχέδια εφαρμογής της στρατηγικής για την καλύτερη υποστήριξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Στο τέλος ο Σύμβουλος της “Sinergia” και συνεργάτης του ADSPMAC κ. Εlia Rosetti θα αναφερθεί σε τρόπους έξυπνης διοίκησης επιχειρήσεων και ανάπτυξης συνεργασιών, αλλά και συνεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος.