Αύξηση της κίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε  τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες του Β’ τριμήνου 2018. Ειδικότερα:  Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το Β΄ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 7,1%. To αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση επιβατών κατά 8,1% Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το Β΄ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με την διακίνηση του Β΄ τριμήνου 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 2,8%. To αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 12,1% . Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το Β’ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 3,4%. Το αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 σημειώθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 2,8% .