Από τον πελάτη… φόρτωση όπως η κράτηση

Στο 95 % έχουν φτάσει οι επιτυχείς  επιβεβαιωμένες κρατήσεις από τους πελάτες που έχουν οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση των «άστοχων» φορτώσεων σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου συστήματος που εφαρμόζει η Hapag-Lloyd. Το “Loaded as Booked” σύμφωνα με την εταιρία έχει μειώσει και τους χρόνους που το πελατειακό της δυναμικό αφιέρωνε για τις φορτώσεις κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει η Hapag-Lloyd.