Απολύθηκαν αυτοβούλως όλοι αλλά… προσωρινά!

Απολύθηκαν αυτοβούλως αλλά προσωρινά  όλα τα στελέχη του λιμένα του Ελσίνκι το οποίο δοκιμάζεται «σκληρά» από την πανδημία και τα μέτρα για την μη περεταίρω εξάπλωσή της. Διοίκηση και στελέχη συμφώνησαν για διαδοχικές απολύσεις διάρκειας 30 ημερών αρχής γενομένης από τον Αύγουστο μέχρι και τα τέλη του έτους με προοπτική συνέχισης για ακόμη 30 ημέρες στις αρχές του προσεχούς έτους. Στόχος της κίνησης αυτής η περιστολή των ζημιών που θα καταγράψει το λιμάνι φέτος. Η διοίκηση του λιμανιού του Ελσίνκι θα συμμετάσχει επίσης στα μέτρα προσαρμογής με την παραίτηση από τα επιδόματα διακοπών της για το 2020. Η συνολική διακίνηση φορτίου ανήλθε σε 3,3 εκατομμύρια τόνους από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, δηλαδή 6,5% λιγότερο από ότι το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους με το 70% των εισαγωγών να είναι καταναλωτικά αγαθά. Είναι το πρώτο λιμάνι που ανακοινώνει επίσημα περιοδικές απολύσεις στελεχών εν μέσω πανδημίας.