Απαλλάσσονται του ΦΠΑ τροφοεφοδιασμοί

Με την υπ αριθ. Α 1040/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντικαθίσταται το άρθρο 7 (μεταβατικές διατάξεις) της αριθ. ΠΟΛ 1177/2028 ΚΥΑ για την απαλλαγή από ΦΠΑ των πράξεων εφοδιασμού πλοίων που εκτελούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.

Με την αντικατάσταση αυτή για το διάστημα από 1/4/2018 έως 31/12/2019, τα πλοία που εμπίπτουν στην περίπτωση Ι της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00 θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.

Πρόκειται για τα πλοία που εμπίπτουν στις δασμολογικές διακρίσεις:

8901 10 10, – Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ): για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα.

8901 20 10, Δεξαμενόπλοια:  για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 30 10, Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20:  για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα.

8901 90 10, Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:  για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα.

8902 00 10, Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας:  για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 91 10, Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:  για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 92 10, Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:  για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8904 00 91 Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά:  για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα και

8906 90 10 Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά: Άλλα:  για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε

Το τεκμήριο αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει έλεγχος αν τα πλοία αυτά διενήργησαν πλόες ανοιχτής θάλασσας, οπότε οι εφοδιασμοί με απαλλαγή από ΦΠΑ που έγιναν μέχρι την 31-12-2019 θωρούνται ως καλώς απαλλάχτηκαν από ΦΠΑ για όλα τα πλοία που εκτελούν μεταφορές με αντίτιμο.