Ανταγωνισμός Ευρωπαϊκών και Κινεζικών ναυπηγείων στο πεδίο της κρουαζιέρας;

Θα υπάρξει μελλοντικά ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκών και Κινεζικών ναυπηγείων στο πεδίο της κρουαζιέρας; Το ερώτημα αυτό φαίνεται πως βασανίζει ήδη αναλυτές και εμπειρογνώμονες του τομέα της επιβατηγού ναυτιλίας καθώς τα στοιχεία που έρχονται από τις εργασίες  του συνεδρίου στο Shenzhen δημιουργούν ένα νέο πεδίο. Να σημειωθεί ότι η γνωστή για τις ναυπηγικές μονάδες της Fincantieri διαβλέποντας εγκαίρως τις τάσεις που σχηματοποιούνται με την ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της κρουαζιέρας έσπευσε να «τοποθετηθεί» στην Κινεζική αγορά ανακοινώνοντας την δημιουργία- ανάπτυξη cruise hub στην Shanghai το οποίο και θα αφιερωθεί στον τομέα των ναυπηγήσεων κρουαζιερόπλοιων. Η εν λόγω κίνηση αποκτά ιδιαίτερης σημασίας καθώς η Fincantieri, τα ναυπηγεία της οποίας ειδικεύονται στις κατασκευές κρουαζιερόπλοιων και εν γένει επιβατηγών πλοίων, έχει από καιρού συνάψει συμφωνία με την China State Shipbuilding Corporation και την  Carnival Corporation. Είναι προφανές ότι η κίνηση αυτή ενδεχομένως να υποκρύπτει και μία προσπάθεια εμπλοκής της στα της ναυπήγησης κρουαζιερόπλοιων στην Κίνα ωστε να μην απώλέσει την τεχνογνωσία που κατέχει απο δεκαετιών στο κτίσιμο επιβατηγών πλοίων. Να σημειωθεί ότι η Κίνα υποστηρίζει με κάθε μέσο τον ναυπηγικό της τομέα. Γεγονός που δεν έχει διαλάθει της προσοχής της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας που ναυπηγεί εκεί εμπορικά  κατά κύριο λόγο πλοία σε τιμές συμφερότερες των εν Ασία ευρισκόμενων άλλων ναυπηγικών μονάδων.  Κατά τις εκτιμήσεις αναλυτών εναπομένει να εξακριβωθεί σε πόσο χρόνο οι Κινεζικές μονάδες θα «κτυπήσουν» την αγορά των κρουαζιερόπλοιων και με ποια επίπεδα τεχνογνωσίας καθώς ο τομέας της επιβατηγού ναυτιλίας έχει άλλες προδιαγραφές. Βέβαια εναπομένει να «φωτιστεί»παράλληλα  αν οι κινεζικές ναυπηγικές μονάδες θα εξυπηρετήσουν ναυτιλιακές εταιρίες που κτίζουν ή θα κτίσουν κρουαζιερόπλοια για την Κινεζική αγορά της κρουαζιέρας ή θα καλύψουν και άλλες ανάγκες εντείνοντας έτσι τον ανταγωνισμό.

TheDockRat