Ανοδική πορεία για τα logistics – Σε καλή ρότα και οι πλωτές μεταφορές

Θετικά είναι τα στοιχεία για δύο κλάδους του συστήματος των μεταφορών σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.  Ειδικότερα ο δείκτης του κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του β’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 11,3%, έναντι αύξησης 10% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Αντίστοιχα ο δείκτης του κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές του β’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 7,4% έναντι μείωσης 10,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ωστόσο  πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μείωση εμφάνισαν οι δείκτες στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών αλλά και στις αεροπορικές μεταφορές. Ειδικότερα ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του β’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β’ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 1,9%, έναντι αύξησης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Αντίστοιχα ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του β’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β’ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 4,6%, έναντι αύξησης 16,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.