Ανακάμπτει ο τομέας των car carriers

Ανακάμπτουν οι car carriers ύστερα από το «πάγωμα» στα μέσα του 2020 εξ αιτίας της πανδημίας.  Ενδεικτικό της ανακάμπτουσας αγοράς ο Wallenius Wilhelmsen ένας από τους μεγαλύτερους car carriers που σχεδιάζει να επαναφέρει στην ενεργό δράση εννέα από δεκαέξι πλοία μεταφοράς οχημάτων μέχρι τον Μάρτιο. Ο τομέας αντέδρασε μεικτά στην πανδημία καθώς άλλες εταιρίες έθεσαν σε αργία πλοία των στόλων της ενώ άλλες απέσυρα προς διάλυση μικρότερες και παλαιότερες μονάδες σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης. Τα πλοία αυτά διαλύθηκαν ήταν ως επί το πλείστον μεσαίου μεγέθους, μεταξύ 3.500 και 5.500 ισοδύναμες μονάδες αυτοκινήτων, δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα πλοία με μεταφορικές ικανότητες 8.500 ceu τα είχαν εκτοπίσει στις κύριες διαδρομές.