Αλλαγές στη λιμενική πολιτική της ΕΕ εισηγείται ο ESPO

Αλλαγές στη λιμενική πολιτική της ΕΕ εισηγείται ο ESPO. Ειδικότερα την ένταξη δύο ή περισσότερων λιμένων που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος στους κόμβους που συνθέτουν τους «θαλάσσιους διαδρόμους» έναντι του ισχύοντος καθεστώτος σήμερα προτείνει ο ESPO στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών ( κανονισμός 1315) του 2013 της TEN-T. Ουσιαστικά ο ESPO εισηγείται να ισχύσει ότι ισχύει επί ξηράς στην συνέχεια των «θαλάσσιων διαδρόμων» όπου αναγνωρίζονται συνδυαστικά οι κόμβοι στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της ίδιας χώρας. Στόχος του ESPO είναι η εξίσωση των όσων ισχύουν για τις χερσαίες μεταφορές και στις θαλάσσιες υπενθυμίζοντας ότι σε ποσοστό περισσότερο από το 30% των ενδομεταφορών επί του παρόντος διεξάγονται δια θαλάσσης. Οι θαλάσσιοι διάδρομοι θα πρέπει να τεθούν σε ισότιμη βάση με τους χερσαίους διαδρόμους επισημαίνει η γ.γ. του ESPO  κ. Ι. Ryckbost σημειώνοντας τη σημασία των θαλασσίων μεταφορών ακόμη και εντός ενός κράτους μέλους.  Με τις συζητήσεις για τη μείωση των αέριων ρύπων και την εκτροπή φορτίων από τις χερσαίες στις θαλάσσιες μεταφορές το θέμα που θέτει ο ESPO δίνει μία νέα διάσταση στο short sea αλλά και στο ρόλο των λιμένων.