Ακτοπλοϊακές συνδέσεις- Σε ΦΕΚ οι επιδοτούμενες γραμμές

Δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ οι αποφάσεις για τα μισθώματα ανά γραμμή όπως και η διαδικασία και όροι συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη των ακτοπλοϊκών εταιρειών που θα εκτελέσουν τα δρομολόγια που (36 τον αριθμό) που θα είναι σε ισχύ όσο διάρκεια η επιδημιολογική κρίση ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα μισθώματα είναι ανάλογα την γραμμή από 30.000 ευρώ το δρομολόγιο, 20.000 ευρώ 15.000 ευρώ, 5.550 ευρώ, 4000 ευρώ κ.λ.π. Ειδικότερα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Β/15-4-2020/1426) με θέμα: « Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (Α΄ 75)» η κοινή Υπουργική Απόφαση για την χρηματοδότηση της ακτοπλοΐας μέσω της διαδικασία των αγόνων γραμμών.  Επίσης δημοσιεύτηκε και η απόφαση του κ. Πλακιωτάκη με τα μισθώματα ανά γραμμή. Την κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι Υφυπουργοί Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης. Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) είχε προτείνει μισθώματα προσαυξημένα κατά 10% του μέσου μισθώματος των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες ισχύουν σήμερα ανά γραμμή.