Ένα ολιστικό μοντέλο

Ένα ολιστικό μοντέλο που θα ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα του εθνικού νηολογίου και θα επιτρέψει την αύξηση της απασχόλησης ελλήνων ναυτεργατών φαίνεται ότι αναζητούν αλλά από διαφορετική «οπτική γωνία» ναυτεργασία και εφοπλισμός.  Σήμερα το πρωί πάντως, καταγράφηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΠΕΠΕΝ μία συναντίληψη μεταξύ κεντρικών ομιλητών από το πολιτικό σκηνικό που εκφώνησαν χαιρετισμούς για την αναζήτηση ενός μοντέλου που θα μπορεί να «εγγυηθεί ανταγωνιστικά»  τις θέσεις εργασίας στα υπό ελληνική σημαία πλοία και όχι μόνο για έλληνες ναυτεργάτες όλων των βαθμίδων έναντι των άλλων ανταγωνιστών.  Που σήμερα καλύπτουν θέσεις εργασίας ελλήνων. Να σημειωθεί ότι η συζήτηση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ο έλληνας ναυτεργάτης αποτελούν από καιρό αντικείμενο συζητήσεων στο πεδίο της ναυτικής εκπαίδευσης με την ενδεχόμενη επέκτασή της σε όλες τις βαθμίδες της ναυτεργασίας ενώ εσχάτως οι συζητήσεις επεκτάθηκαν και στην σύμβαση MLC. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει επιδείξει μέχρι τώρα η ναυτιλία της χώρας και προκειμένου αυτές  να μην θυσιαστούν στο βωμό συνδικαλιστικών και άλλων πρακτικών μάλλον απαιτούν να γίνουν γρήγορα βήματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου μεταφέρεται από πλοία που ελέγχονται από Έλληνες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο ελληνικός στόλος παρέχει μια αναντικατάστατη υπηρεσία στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο και αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Που δεν πρέπει να χαθεί.

TheDockRat