Ένα νεότευκτο πλοίο πολλαπλών ειδικών καθηκόντων για το DTU Aqua

Ο KNUD E. HANSEN και το  DTU Aqua (Technical University of Denmark) έχουν τελειώσει την μελέτη για την κατασκευή ενός νέου ερευνητικού πλοίου, ειδικών προδιαγραφών, πολλαπλών δραστηριοτήτων. Το DTU Aqua σχεδιάζει να αντικαταστήσει το R/V DANA IV το οποίο συμπληρώνει τεσσαρακονταετή υπηρεσία το 2022. Το νέο πλοίο θα είναι εξοπλισμένο με επιστημονικό υλικό που θα καταστήσει το DTU Aqua ένα αξιόλογο συνεργάτη για επιστημονικά projects. Το 65 μέτρων σκάφος έχει δεχθεί όλες τις επιστημονικές αξιολογήσεις του DTU Aqua σε υδροδυναμική, υδροακουστικής και άλλων στοιχείων που το καθιστούν φιλικό προς το θαλάσσιο  περιβάλλον ενώ ειδική πρόβλεψη έχει ληφθεί και για τημείωση του κόστους χρήσης του. Το πλοίο θα είναι υπό τον DNVGL ✠ 1A, SPS, EO, DYNPOS (AUTS), PC (6) και θα πληροί τα ICES CRR 209 standard για χαμηλό υποθαλάσσιο radiated noise (URN). Σύμφωνα με τα στοιχεία το πλοίο θα μπορεί να δρομολογηθεί σε παγωμένες ρότες και θα έχει την ικανότητα φιλοξενίας 34 μελών πληρώματος και 20 επιστημόνων ενώ το multifunction deck θα έχει την δυνατότητα «φιλοξενίας» υλικών διαφόρων μεγεθών για τις επιστημονικές έρευνες.