τρόφιμα


Σπατάλη τροφίμων: 2ο Sustainable Talks του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου οργανώνει σειρά συζητήσεων με συγκεκριμένη θεματολογία, που στόχο έχουν μέσω της ανάπτυξης εποικοδομητικών διαλόγων να ενσωματώσουν…