τριτοβάθμεια εκπαίδευση

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις

Άνοιξε στις 17.30 το σύστημα του υπουργείου Παιδείας για να ενημερώνονται οι υποψήφιοι σε ποια σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εισαχθεί. Οι ενδιαφερόμενοι…