τριμερής


Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού αποτέλεσε το επίκεντρο της συνάντησης της υπουργός Τουρισμού, Έλενας…