τρίτες χώρες

Ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα της ΕΕ: έλεγχος σε ταξιδιώτες που δεν υποχρεούνται να έχουν βίζα

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην ΕΕ σε ταξιδιώτες που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια Η αίτηση θα συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις για το ποινικό μητρώο και…