Κόπερ

Το λιμάνι του Koper ξεκινά την επέκταση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων

Ο λιμένας Koper έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης που σχεδιάζεται για να επεκτείνει τις διαδικασίες χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων του και να αυξήσει τη ικανότητα. Σύμφωνα με…